មានការធានា រយះពេល ១ឆ្នាំ​ លើសេវា​កម្ម ជួសជុលនឹងគ្រឿងបន្លាស់

*លោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅ ហាង លាបខេង

ផ្ទះលេខ​ 470Eo,ផ្លូវ​ព្រះសីហនុ​(274) ចំហៀង​TOTAL ស្តាត​អូឡាំពិក​

#470Eo,Preah Sihanouk Blvd(St.274) in side of TOTAL Gas Station Olympic

Want to Original product with Quality, Come to LEAP KHENG Electronic

Tel :

  • 077 508 508
  • 093 508 508
  • 097 777 58 68
  • 012 899 683 (Speak english)